Burundi

Tunashirikiana na mashirika ya ndani na Wizara ya Afya ya Umma ya Burundi ili kuongeza uwezo wa sekta binafsi kutoa huduma za afya kwa wanawake, watoto, na jamii kote nchini.

Benjamin Mkapa/PSI

Burundi ni moja ya nchi ndogo na zenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Katika miaka ya hivi karibuni, nchi imepiga hatua katika kuboresha utoaji wa chanjo na ubora wa huduma za dharura na uzazi kwa akina mama na kuongeza upatikanaji wa huduma bora za uzazi wa mpango katika jamii. Hata hivyo, njaa sugu na utapiamlo pamoja na vifo vingi vya akina mama wajawazito, watoto wachanga na watoto bado vinafanya iwe vigumu kwa mamilioni ya Warundi kuishi maisha yenye afya. 1

Serikali ya Burundi imeweka kipaumbele katika kupanua uwezo wa sekta binafsi nchini humo ili kuboresha afya za watu wake. Ushirikiano na Serikali ya Burundi na sekta binafsi ni muhimu katika kuwasaidia wanawake na watoto wa nchi hiyo kupata huduma bora za afya sasa na baadaye. Ili kuunga mkono juhudi za serikali, MOMENTUM inashirikiana na sekta binafsi ya afya nchini Burundi na Wizara yake ya Afya ya Umma kuboresha huduma za afya ya uzazi, watoto wachanga na watoto, uzazi wa mpango kwa hiari, huduma za afya ya uzazi, na huduma zinazohusiana na malaria nchini.

Jifunze zaidi kuhusu programu zetu mashariki na kusini mwa Afrika
 

Sekta Binafsi ya Huduma za Afya

Kuboresha huduma katika sekta binafsi ya afya Burundi

Nusu ya vituo vya afya vya msingi vya Burundi vinaendeshwa kwa faragha,2 na kufanya sekta binafsi ya afya kuwa sehemu muhimu ya mfumo wa afya nchini humo. Serikali ya Burundi inatambua jukumu la sekta binafsi katika Sera yake ya Taifa ya Afyaya 3 na inashirikiana na watoa huduma binafsi kuboresha huduma za afya kwa wananchi wote. MOMENTUM inasaidia juhudi za kuunganisha uzazi wa mpango na afya ya uzazi; afya ya mama, mtoto mchanga na mtoto; Malaria; na uwezo wa jumla wa kliniki na usimamizi. Pia tunaunga mkono juhudi za kuboresha ubora wa huduma na kukusanya na kutumia takwimu, ambazo zote zinachangia huduma bora za afya kwa Warundi. MOMENTUM inaunga mkono juhudi hizi kwa kushirikiana na vituo vya kibinafsi-ikiwa ni pamoja na zile ambazo ni sehemu ya mitandao mikubwa ya afya, kliniki zinazojitegemea, na vifaa vya imani-kukuza maboresho endelevu katika chanjo na ubora wa huduma muhimu za afya.

EC/ECHO Martin Karimi
Kuimarisha Uwezo

Kuimarisha Sekta Binafsi ya Afya Burundi

Washirika wa MOMENTUM na mashirika mawili ya ndani: Chama cha Kitaifa pour la Franchise Sociale, mtandao wa kliniki za afya za kibinafsi za kujitegemea, na Réseau des Confessions Religieuses pour la Promotion de la Santé et le Bien-être Intégral de la Famille, shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi na kliniki za afya zinazotegemea imani kutoa huduma za afya ya msingi. MOMENTUM inasaidia mashirika haya kwa kutumia mbinu ya "kujifunza kwa kufanya" ili, baada ya muda, washirika wa ndani wajenge ujuzi wao na ujasiri wa kusimamia ufadhili na shughuli za wafadhili katika kuhudumia sekta binafsi ya Burundi. Kuwekeza katika uwezo wa shirika na binadamu wa sekta binafsi ya afya ya Burundi kutasaidia kuimarisha na kuendeleza uwezo wake wa kutoa huduma bora kwa miaka ijayo.

EC/ECHO/Martin Karimi
Kuhusu Mradi wa MOMENTUM Unaofanya kazi Burundi

Utoaji wa Huduma binafsi za Afya za Kibinafsi za MOMENTUM unashirikiana na mashirika ya ndani na Wizara ya Afya ya Umma nchini Burundi ili kuboresha ubora na chanjo ya huduma za afya ya mama, watoto wachanga, na watoto, uzazi wa mpango wa hiari, huduma za afya ya uzazi, na huduma zinazohusiana na malaria katika sekta binafsi ya afya.

Marejeo

  1. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto (UNICEF) Burundi. "Afya ya mtoto na uzazi: Kila mtoto ana haki ya kukua akiwa na afya njema." https://www.unicef.org/burundi/child-and-maternal-health
  2. Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida [Burundi]. 2019. Annuaire Des Statistiques Sanitaires de 2019 . http://minisante.bi/app/uploads/annuaires_statistiques/Annuaire%20Statistique%202019.pdf.
  3. Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida [Burundi]. Politique Nationale de Santé 2016-2025. Januari 2016. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=110854&p_country=BDI&p_classification=01.08

Faragha na usalama wako ni muhimu sana kwetu. Tafadhali fahamu kuwa MOMENTUM Knowledge Accelerator haikusanyi maelezo ya kibinafsi unapotembelea tovuti yetu, isipokuwa uchague kutoa habari hiyo. Hata hivyo, tunakusanya maelezo ya kiufundi kuhusu ziara yako. Soma Sera yetu ya Faragha.