Wasichana na mwanamke wa Ethiopia wakipanga maharage kwenye shamba la kahawa.

Kuongeza Upatikanaji na Usawa

Tunawashirikisha wanawake, vijana, na jamii zilizo hatarini katika kurekebisha mifumo ya afya ili kuboresha upatikanaji sawa wa huduma bora za heshima.

hadynyah/iStock

Tunafanya kazi kwa karibu na taasisi za ndani na washirika ili kuendeleza mbinu za ubunifu na za sekta mbalimbali ili kuongeza usawa katika upatikanaji na matumizi ya huduma za afya. Hatua hizi zinashughulikia mambo muhimu ambayo yanazuia chanjo kamili ya huduma kwa huduma ya afya ya mama, mtoto mchanga, na mtoto (MNCH) na uzazi wa mpango wa hiari, ikiwa ni pamoja na umaskini, kanuni za kitamaduni na kijinsia, elimu, na umri.

Kazi yetu inaanzia katika ngazi ya jamii ambapo tunaimarisha mahitaji ya huduma na kukuza uasili wa tabia bora. MOMENTUM pia inafanya kazi na watoa huduma za afya kutoa huduma za heshima, heshima, na zinazozingatia mtu ambazo ni sikivu kwa mahitaji ya watu mbalimbali. Tunasaidia vituo katika kuendeleza mbinu rafiki za utoaji wa huduma za afya kwa vijana ambazo huvutia vijana na kufanikiwa kuwahifadhi katika kuendelea na huduma. Tunakabiliana na vikwazo muhimu vya afya vinavyohusiana na jinsia katika kutafuta huduma za afya na kutumia huduma za afya, kama vile udhibiti wa mali, kanuni za kitamaduni na imani, na majukumu ya kijinsia na majukumu. Kwa kuwawezesha wanawake na kuwashirikisha wanaume kikamilifu katika huduma ya MNCH, MOMENTUM inakuza usawa wa kijinsia na kupunguza tofauti katika matokeo ya afya.

Faragha na usalama wako ni muhimu sana kwetu. Tafadhali fahamu kuwa MOMENTUM Knowledge Accelerator haikusanyi maelezo ya kibinafsi unapotembelea tovuti yetu, isipokuwa uchague kutoa habari hiyo. Hata hivyo, tunakusanya maelezo ya kiufundi kuhusu ziara yako. Soma Sera yetu ya Faragha.